DOELSTELLINGEN

Stel jezelf een doel, de kuur start hier


Om een gezonde levensstijl te ontwikkelen moet men allereerst gemotiveerd zijn.
En daarna zal men doelen moeten stellen

Doelstellingen
Wij willen allemaal hetzelfde, een vrij leven met vrije keuzes en een vrije wil. Dat is het leven dat creatief is, het leven dat creativiteit bewerkstelligt. Het leven wil een vrije ontwikkeling kunnen doormaken en alle zintuigen gebruiken om zoveel mogelijk ervaringen van moeder aarde op te doen. Het leven van adam en eva hebben we niet meer, maar dat zou wel het ideaal zijn. Vrij leven, vrije wil, bestaat dat nog wel? Ik wordt geleefd! 

Stel jezelf een doel, de kuur start hier
In dit gedeelte maken we kennis met bepaalde doelstellingen. Iedereen wil wel gezond zijn en blijven, maar we zullen er wel wat voor moeten doen of wat voor moeten laten. 
Stel je eens voor dat je een pijl afschiet zonder ergens op te richten. Zinloos? 

Een leven zonder doel betekent dat je leven stuurloos voortdobbert, af en toe bijgestuurd door toeval of ‘geluk’. Alles wat je erin stopt is domweg verspilde energie, want als je niet weet waar je naar op weg bent, zul je er ook nooit komen.

Geef jezelf tijd om erachter te komen wat je wilt. Stel doelen die realistisch, uitdagend en de moeite waard zijn en geef hoge prioriteit aan het bereiken ervan. Wees vastbesloten je uiterste best te doen om je doel te verwezenlijken. Je komt vanzelf uit bij dat waar je het meeste over nadenkt, dus als je je aandacht concentreert op je doel, ga je vanzelf die kant uit. (Law of Attraction, the Secret) (de wet van aantrekkingskracht)

Doelstellingen
Om een gezonde levensstijl (voor ieder van belang) te ontwikkelen moet men allereerst gemotiveerd zijn. En daarna zal men doelen moeten stellen, bijvoorbeeld de fiets pakken indien mogelijk in plaats van de auto. Men kan niet een berg beklimmen en de top bereiken door het enkel te willen en ook niet door er naar te kijken. Men zal eerst een plan moeten maken om de bergtop te bereiken.

We moeten ons richten op het vaststellen van positieve levensdoelen. Concentreer je niet op datgene wat je niet wenst (zoals ziek worden), dit is negatief. 
Je moet een positief doel formuleren en daar alle gedachten op concentreren. Veel mensen zouden willen afvallen, maar genieten toch nog meer van lekker eten dan van het vooruitzicht van hun slanke gestalte.

Zolang de weg daarheen in de gedachtewereld alleen geplaveid is met afzien en zelfkastijding zijn voornemens bij voorbaat gedoemd te falen. Vasthouden aan doelstellingen en genieten van de resultaten op korte termijn brengt zeker succes.

Doelstellingen op korte termijn
Doelstellingen op korte termijn zijn voorstellingen van wat men binnen een bepaalde tijd zou willen of kunnen bereiken. Hoe levendiger en aantrekkelijker onze ideeën over dat doel zijn, hoe meer kracht we eruit putten voor de uitvoering van het plan. Concrete voorstellingen van het doel zijn van fundamentele betekenis: alleen op die basis kan een project ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Doelen kunnen zijn:
Denk aan een gewoonte die je beslist wilt ontwennen: snoepen, roken, drinken, gebruik van zout en suiker. Het kiezen om vaak onze Website te herlezen en te overdenken, Het kiezen van een gezonde levensstijl, Het verlagen van een te hoog gewicht, Meer te gaan bewegen of sporten, op de voeding letten, gezonder eten e.d.

Tips:
Controleer jezelf en zoek uit voor jou zelf de foute gewoontes die je gezondheid en vitaliteit in de weg staan. Maak een plan en houdt jezelf aan dat plan. Als je bijvoorbeeld van plan bent twee maal in de week te gaan joggen, houd je jezelf aan dit plan.

Probeer afspraken te maken met andere om te gaan sporten, tennissen, wandelen, joggen, trimmen, zwemmen enz. Benader alles wat je doet vanuit een positief gezichtspunt: je nieuwe levenswijze komt voort uit een keuze voor “het goede leven” en kan nooit alleen maar een tijdelijke reactie zijn op je problemen.

Doe alles met mate zeker als je nog nooit hebt gesport, ga niet ineens als een gek hollen om zo de schade van jaren in “een korte tijd” in te halen, dit gedrag is domweg gevaarlijk en heeft zeker niets te maken met een gezonde levensstijl.

Doelen voor langere termijn
Als je nu investeert in voeding, beweging en ontspanning, kun je gemakkelijk honderdtien jaar of ouder worden zonder verlies van vitaliteit. Het is zeer belangrijk dat we ons zelf dagelijks motiveren, dingen plannen en gelegenheden creëren om actief te blijven en het nemen van onze verantwoordelijkheid! Stel jezelf duidelijke doelen en zet daarbij een actieplan op en wees actief. 

Sommige mensen krijgen het snel voor elkaar, ze stoppen met roken, vallen af en lopen binnen een half jaar een halve marathon. Zij zijn het dan ook die alle “afhakers” het gevoel geven dat ze mislukkelingen zijn met een gebrek aan zelfdiscipline. En dit gevoel is nu juist een oorzaak van falen. Door deze emotie is het erg moeilijk om de draad weer op te pakken.

Er zijn een heleboel redenen waarom mensen afhaken. De doelen die ze zichzelf stellen zijn niet reëel of de omgeving werkt tegen. Voor het doorvoeren van verbeteringen in het leefpatroon is tijd nodig. Het nieuwe gedrag moet tenslotte een nieuwe routine worden.

Tussendoelen
Doelen houden je op het goede spoor. Doelen werken net als magneten, ze helpen je mensen en hulpbronnen aan te trekken die je kunnen helpen. Te veel mensen vergeten echter tussendoelen te zetten die specifiek, meetbaar en realistisch zijn. Als je te hoog grijpt zonder tussendoelen, vergroot je de kans op falen en opgeven. Vertrouw in de wet van de aantrekkingskracht

Geestelijk en lichamelijk, innerlijk en uiterlijk
Stel je eens voor je hebt een pijl en boog in de handen. Doe het nu. Wat denk je nu?
Je zou kunnen denken, :”wat nu?” En dat is het denken waar we nu even van af willen.

Indien je met je voorstellingsvermogen, je geestesoog, nu een doel voorstelt op een afstand van 10 of 50 meter dan gaan er zich automatisch gedachten in je vormen hoe je dat doel zo goed mogelijk kunt raken. Doe deze oefening en laat je gedachten gaan.

Probeer je gedachten welke zich vanzelf vormen, waar te nemen, cq het creatieve gedachteproces (dat is heel moeilijk en vereist rust en concentratie) te volgen.

Zie je zelf de boog spannen en stel je elk moment in slow motion voor. 
Schiet je de eerste keer mis? Dan ben je realistisch. Verbeter je techniek en schiet nogmaals.
Zie je dat het al beter gaat? 

Alleen een pijl en boog heeft geen functie als je niet een doel voor ogen hebt. Een doel stellen en met de juiste concentratie (tijd besteden aan) zal er voor zorgen dat je het doel bereikt. Doelen stellen is noodzakelijk vereist dus concentratie, 

Voorbeeld doelen
Langdurige gezondheid
Gewichtverlies
Stoppen met roken
Stoppen met zoetigheid
Stoppen met ongezonde snacks
Stoppen met onregelmatig eten
Meer bewegen, wandelen, fietsen
Aanmelden bij een fitness club

Aan de hand van je persoonlijke doelstellingen ga je de kuursterkte bepalen. Gebruik daarvoor de tabellen. Kies een kuursterkte welke bij jou en je doelstellingen past.

© Copyright 2018 Powerdetox b.v. - All Rights Reserved