pH meting

Meten is weten; Start met het meten van de pH


Meet de pH van je urine enkele dagen, in de ochtend middag en avond.
De urinetest is de beste manier om te constateren of het lichaam genoeg
elektrolyten reserves heeft en is tevens een uitstekend hulpmiddel om de kuursterkte te bepalen.

Hoe gebruik ik de pH meetstrips?
Het kuurpakket bevat 20 pH meetstrips, 10 strips met een meetbereik van 1-12 en
10 strips met een meetbereik van 6.0-8.1 . 

Met deze pHmeetstrips kun je eenvoudig de zuurgraad van jezelf meten door de meetstrip even in de urine te dompelen. De pH is direct af te lezen en zeer nauwkeurig te bepalen. Nauwkeuriger dan andere meetstrips, die meestal slechts één verkleurende strip hebben.

De meting van de pH van urine
Gebruik eerst de 1 tot 12 strip voor een grove indicatie en naar behoefte de 6.0-8.1 meetstrip voor een fijne meting.

Doop de strip kort in de urine of houd deze onder de urinestraal. Gebruik niet de allereerste urine maar wacht een seconde. Maar indien dit te lang gebeurt kan de kleurstof weggespoeld worden en is de meting niet correct af te lezen.

De kleurblokjes verkleuren wanneer deze in contact komen met de urine. Vergelijk de middelste kleur op de strip (waar geen cijfer bij staat) met de andere kleuren.

Zoek naar de combinatie die het best overeenkomt en lees het cijfer dat ernaast staat.
Dat is de pH waarde.

Is de gemeten pH lager dan 7, dan spreken we over zuur, 7 is neutraal, boven 7 is basisch.
Voor het lichaam is het na te streven rond of boven pH 7 te komen, daarin gaan de lichaamsprocessen het best.

Om een goed beeld te krijgen meet je enkele dagen lang de pHwaardes van de urine.
Meet deze voor het ontbijt, midden op de middag en midden op de avond.
Meet niet direct na een maaltijd, omdat dit de zuurgraad altijd iets naar beneden haalt. Ochtendurine kan een lagere pHwaarde hebben (tussen 5,5-6.0) omdat de nieren tijdens de nacht veel zuren gefilterd hebben. Gebruik daarom de tweede lozing.

Overdag zou de pH boven de 7 moeten liggen.

Houd de resultaten eventueel in een tabel bij.
Een goede detoxkuur zal de pH van de urine laten stijgen tot 7 a 8.
Een pH onder de 7 is een indicatie voor verzuring of het lozen van zuren.

De beste pH test:
Je kunt vandaag nog over het pH stripje heen plassen en een meting doen.
De beste test is echter indien je de dag voor de test alleen maar basisch voedsel tot je neemt om te kijken hoe het lichaam met deze basen omgaat.

Benodigdheden:
pH meetstrips en veel groente. Eet de dag vóór de test alleen maar groente en groentesappen. Voer de urinetest de volgende ochtend uit en noteer de resultaten.

pH waarde

  7.0 of hoger?
  • Geslaagd!
    Dit is een indicatie dat je lichaam een voldoende voorraad aan elektrolyten heeft en het teveel uitscheidt in de urine.

  • Start met de voorbereidingsfase

pH waarde

6.5-6.9
  • Indicatie van een klein tekort aan elektrolyten. Je lichaam slaat elektrolyten op, en laat ze ook los. Het zal eenvoudig zijn om het kleine tekort aan te vullen.
  • Start met de voorbereidingsfase

pH waarde

5.6-6.4

pH waarde

5.5
  • of lager?
    Je lichaam heeft een tekort aan elektrolyten. Aanvulling van organische mineralen is aanbevolen. Alleen de hydratatiefase is aanbevolen.
  • Start met de hydratatiefase

VEEL GESTELDE VRAGEN

Veel mensen zijn zich niet bewust van de staat van hun gezondheid totdat zich symptomen voordoen. Meten is Weten. Een juiste pH is nodig voor het algemeen welzijn, de functie van het bloed, enzym activiteit en weerstand.

Wanneer de pH uit balans is, ook al is het maar weinig, dan is dat gewoonlijk een teken dat ons lichaam te weinig van de waardevolle organische mineralen bezit. Een tekort aan organische mineralen, waar dan ook in het lichaam, betekend een tekort aan enzymen functie, en een corresponderende afbraak van de gezondheid van de cel. Wanneer dit gebeurt zullen veel organen en klieren onder druk staan, want zelfs kleine veranderingen in de pH kan een grote verandering betekenen in het aantal chemische reacties binnen en buiten de cel.

Het lichaam is uitstekend uitgerust om de juiste pH in het lichaam te behouden. Echter, wanneer we te veel zuurvormende voeding blijven eten dan kunnen de reserves aan sodium en andere elektrolyten worden uitgeput. Wanneer dit gebeurt zal het lichaam op zoek gaan naar deze mineralen in andere delen van het lichaam en deze wegnemen om de kritische pH te behouden.

Dit komt door een overschot aan zuren welke het lichaam probeert te lozen. De verzuring van het lichaam wordt onder andere veroorzaakt door stress en verkeerde (verzurende) voeding.

Een elektrolyt is iets, dat in oplossing, elektriciteit geleid, en erdoor uiteen valt. Sodium, potassium, calcium, magnesium, lithium, en fosfor zijn de belangrijkste elektrolyten welke het lichaam nodig heeft.
Deze zes mineralen hebben een directe invloed op het behouden van de juiste pH, de viscositeit van lichaamssappen, celfunctie, en darmchemie. Tevens zijn dit de mineralen waar veel mensen een tekort aan hebben.

Door het eten van mineralen welke van organische oorsprong zijn. Dus geen mineralen van steen of aarde, maar van organisch materiaal zoals groente. Het lichaam kan de mineralen van aarde niet efficiënt gebruiken. Ze moeten eerst door het plantenrijk zijn gegaan. Hierdoor worden ze door een chelatieproces, de magie van fotosynthese, omgevormd tot een proteïne molecule.
Dus door voldoende basenvormende voeding te eten (op zijn minst 80% alkalische voeding en 20% zuurvormende voeding), van grond met een voldoende reserve aan mineralen.
Dus groente van goede, liefst organische kwaliteit.

Powerdetox pH meetstrips

Wat zijn de gevolgen van een lage pH op lange termijn? 
Zonder de juiste pH kan een cel niet de juiste voedingsstoffen en energie opnemen welke het nodig heeft om gezond te blijven. Wanneer de cel verzwakt, kan het niet meer presteren. Wanneer dit voortduurt kunnen weefsels en zelfs hele organen slechter functioneren. Hierdoor kan het gehele lichaam zo onder druk komen te staan, dat ziekte zich kan ontwikkelen.

Wat zijn de gevolgen van een tekort aan organische mineralen? 

Indien levensstijl en voeding continu zuurvormend zijn, dus mineralentekort voortdurend aanwezig is, en het lichaam de pH niet via andere systemen kan reguleren, kan het gehele spijsverteringssysteem ontregelt worden.

Hoe ontstaat verzuring? Wat zijn verzurende voedingsmiddelen?
Lees meer over verzuring op de powerdetox website...

© Copyright 2018 Powerdetox b.v. - All Rights Reserved